เขื่อนฮูเวอร์ หรือ ทำนบโบลเดอร์

เขื่อนฮูเวอร์ หรือ ทำนบโบลเดอร์ ตั้งอยู่บนเขตแดนของมลรัฐเนวาดา และมลรัฐแอริโซนา ในสหรัฐอเมริกา 

เป็นเขื่อนคอนกรีตขนาดใหญ่ ตั้งชื่อตามประธานาธิบดี เฮอร์เบิร์ต ฮูเวอร์เสริมเหล็กยาว ตัวทำนบสูง 218 เมตร ฐานข้างล่างกว้าง 198 เมตร สันทำนบข้างบนกว้าง 13.5 เมตร ยาว 385 เมตร สร้างขึ้นเพื่อกั้นแม่น้ำโคโลราโดไว้ตลอดปี สร้างไว้เพื่อป้องกันอุทกภัยในฤดูหนาว สงวนพันธ์ปลาและผลิตพลังไฟฟ้าอีกด้วยเขื่อนฮูเวอร์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

Hoover Dam

เขื่อนฮูเวอร์เสร็จก่อนกำหนดถึง 2 ปีสร้างเมื่อ พ.ศ. 2472 และเสร็จเมื่อ 1 มีนาคม พ.ศ. 2479 หนือเขื่อนขึ้นไปเกิดเป็นทะเลสาบยาวตามตามลำแม่น้ำถึง 115 ไมล์ มีบริเวณทั้งหมด 225 ตารางไมล์ เรียกชื่อทะเลสาบนี้ว่า  ทะเลสาบมี๊ด

You may also like...

error: Content is protected !!